Kullanıcı Girişi

Yeni versiyonu kullanmak için tıklayınız Kullanıcı bilgilerinizi öğrenmek ve destek almak için müşteri temsilciniz ile görüşünüz

Araç Takip API


Geniş bir filoya sahip olan şirketler veya lojistik firmaları Araç Takip API entegrasyonu ile kendi yazılımlarını kullanmaya devam ederek, araçlarının konum bilgilerini alabilir, güzergah takibi yapabilir, araçları harita üzerinde online izleyebilir ve detaylı raporlama sayesinde verimliliklerini artırabilirler.

Araç Takip API'lerini kullanabilmek için öncelikle Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi'ne kayıtlı bir kullanıcı hesabına sahip olmak gerekmektedir. Müşteri Temsilcisi tarafından verilen kullanıcı hesabı bilgileriyle web arayüzünden tüm tanımlamalar gerçekleştirilebilir.

İkinci adım olarak Müşteri Temsilcisi'nden "API Key Kodu" almak gerekmektedir. Bu kod, API linkleri içerisinde kullanılan “customer” parametresine karşılık gelmektedir. Müşteri hesabına ait bu kod da eklenerek, Araç Takip API'leri aktif olarak kullanılmaya başlanır.


Araç Takip API

Son Konum Bilgisi

Araç Takip sistemi üzerinde tanımlı, çalışır ve veri gönderen aktif cihazların son konum bilgileri XML olarak alınmak istenildiğinde aşağıdaki API linki kullanılabilir:

http://apis.devtakip.com/location.asp ?customer=1234567890

Aşağıdaki gibi bir XML geri dönecektir;

<report>
  <row>
    <device>38345</device>
    <KoordinatX>40.93144833</KoordinatX>
    <KoordinatY>29,14178666</KoordinatY>
    <Durum>Duruyor</Durum>
    <HIZ>0</HIZ>
    <TARIH>30.04.2015 17:28.28</TARIH>
    <ADRES>Poyraz Sk. Eğitim Mahallesi KADIKÖY İSTANBUL</ADRES>
  </row>
</report>
Özellik Açıklama
device Cihazın sisteme tanımlı numarasıdır
KoordinatX KoordinatY x ve y koordinatını belirtir
DURUM Son veri tipini belirtir
HIZ Eğer araç harketli ise; hız bilgisini belirtir
TARIH Son veri tarihini belirtir
ADRES Aracın son konum bilgisi ile gönderilen koordinatın adres bilgisidir

Durum bilgisi olarak 4 tip durum bilgisi verilmektedir:

Hareketlendi; Aracın durma konumundan hareket haline geçmesi halinde gönderilen veridir.

Gidiyor; Aracın hareket halinde olduğunu belirtir.

Duruyor; Aracın hareketsiz halde bulunduğunu belirtir.

Bilgi alınamıyor; Araca takılı araç takip cihazından veri alınamadığını belirtir.

Eğer API linkine device parametresi eklenmezse tüm cihazlar XML verisinde yer alacaktır. Sadece tek cihazın verisine ulaşmak isteniyorsa: http://apis.devtakip.com/location.asp ?customer=1234567890 &device=1234 şeklinde kullanılabilir.


Raporlar

Geçmiş İzleme Raporu

Çözüm Geliştiriciler, tanımlı araçlarına ait geçmiş konum bilgilerini kendi yazılımları üzerinden XML olarak raporlayabilirler. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi tek bir cihaza ait device parametresi ile verileri tarih aralığında alabilmek için tarih aralığı belirtilmesi gerekmektedir. İlk tarih ve saat olarak firstdate, son tarih ve saat olarak lastdate parametreleri eklenmelidir:

http://apis.devtakip.com/reportact.asp ?customer=1234567890 &device=1&firstdate=20100101000000 &lastdate=20100101235959

Aşağıdaki gibi bir XML geri dönecektir;

<row>
 <device>38345</device>
 <tarih>02.04.2012 07:56:30</tarih>
 <adres>Rauf Orbay Cd. Evliya Çelebi Mahallesi Tuzla İSTANBUL</adres>
 <koordinatx>40.836465</koordinatx>
 <koordinaty>29.29601333</koordinaty>
 <hiz>59</hiz>
 <aktivite>Gidiyor</aktivite>
</row>
<row>
 <device>38345</device>
 <tarih>02.04.2012 07:57:48</tarih>
 <adres>Rauf Orbay Cd. Billur Sk. Evliya Çelebi Mahallesi Tuzla İSTANBUL</adres>
 <koordinatx>40.847145</koordinatx>
 <koordinaty>29.29457166</koordinaty>
 <hiz>56</hiz>
 <aktivite>Gidiyor</aktivite>
</row>

Günlük Özet Raporu

Tüm cihazlara ait belirlenen tarih aralığında toplam özet bilgilerini alabilmek için; tarih aralığı parametreleri girilerek listelenebilir:

http://apis.devtakip.com/reportsum.asp ?customer=1234567890 &firstdate=20100101 &lastdate=20100102


Harita Üzerinde Görüntüleme

Son Konum Bilgisi

Araçların son konum bilgilerini harita üzerinde görüntüleyebilmek için belirtilen api linki kullanılır;

http://apis.devtakip.com/map.asp ?customer=1234567890


Plaka Bilgisi

Harita üzerinde gösterilen araçların plaka bilgisinin görüntülenmesi için pw=ok parametresi eklenmelidir;

http://apis.devtakip.com/map.asp ?customer=1234567890 &pw=ok


Araç

Device parametresi eklenerek tek bir araç harita üzerinde görüntülenebilir;

http://apis.devtakip.com/map.asp ?customer=1234567890 &device=1


Filo

Filo parametresi eklenerek sadece belirtilen filodaki araçlar harita üzerinde görüntülenebilir. Bunun için filo parametesine web arayüz üzerinden alınan filo id verisi veya filoların listelenebildiği api linki kullanılabilir;

http://apis.devtakip.com/map.asp ?customer=1234567890 &filo=1


Tanımlar

Cihazlar

Sisteme kayıtlı cihazları öğrenebilmek için aşağıdaki api linki kullanılabilir;

http://apis.devtakip.com/device.asp ?customer=1234567890


Kayıtlı cihazları öğrenebilmek için belirtilen parametreler de eklenebilir;

http://apis.devtakip.com/device.asp ?customer=1234567890 &device=1 &vehicle=1 &filo=1 &driver=1 &imei=351111111111111 &plate=34 AB 1234


Filolar

Araç Takip Sistemi'nde tanımlı filoları öğrenebilmek için aşağıda belirtilen api linki kullanılabilir;

http://apis.devtakip.com/filo.asp ?customer=1234567890


Araçlar

Araç Takip Sistemi'nde tanımlı araçları listeleyebilmek için belirtilen api linki kullanılabilir;

http://apis.devtakip.com/vehicle.asp ?customer=1234567890


Sürücüler

Araç Takip Sistemi'nde tanımlı sürücüleri öğrenebilmek için aşağıda belirtilen api linki kullanılabilir;

http://apis.devtakip.com/driver.asp?customer=1234567890


IMEI Numaraları

Araç Takip cihazlarının IMEI numaralarını görüntüleyebilmek için aşağıda belirtilen api linki kullanılabilir;

http://apis.devtakip.com/imei.asp ?customer=1234567890


Harita Özellikleri

Harita Görüntüleme

Haritayı görüntüleyebilmek için aşağıda belirtilen linki kullanılır;

http://apis.devtakip.com

Herhangi bir parametre girilmediğinde harita, aşağıda belirtilen değerler ile görüntülenir;

Default Değerler:
x=39.0447860485014
y=34.6728515625
z=6

Koordinata Göre Harita Görüntüleme

Parametreler girildiğinde harita istenilen koordinat ve zoom seviyesinde görüntülenir;

http://apis.devtakip.com/ ?type=xy &x=40.944396 &y=29.112636 &z=8

Özellik Açıklama
type Harita üzerindeki görüntüleme ve arama kriterini belirtir
x Latitude koordinat bilgisi
y Longitude koordinat bilgisi
z Zoom bilgisi haritada yakınlık seviyesini belirtir
x ve y parametreleri girilmediğinde default değerleri alır.

Harita Özellikleri

http://apis.devtakip.com ?large=no&over=no &scale=no &control=no &mode=hybrid

Özellik Açıklama
large=no Soldaki zoom modülünü kaldırır
over=no Sağ alt köşedeki ufak haritayı kaldırır
scale=no Alttaki ölçeği kaldırır
control=no Harita tip tuşlarını kaldırır
mode Harita modunu belirtir boş geçilirse normal mod seçilidir
satellite: Uydu. Örnek: mode=satellite
hybrid : Karma. Örnek: mode=hybrid
physical : Arazi. Örnek: mode=physcal

Yer İşareti Özellikleri

Konum bilgisinin yerini işaretlemek için marker parametresine view yazılmalıdır;

http://apis.devtakip.com/ ?type=xy &x=40.944396 &y=29.112636 &z=8 &marker=view

marker=view Arama sonucunda konum bilgisini işaretler

Konum işaretinde kaydırma yapılabilmesi için marker parametresine drag yazılmalıdır;

http://apis.devtakip.com/ ?type=address &city=İstanbul &dist=Maltepe &neigh=Bağlarbaşı &way=Ergenekon &marker=drag

marker=drag Yer işaretini kaydırma özelliği ile yeri değiştirilebilir.

Adrese Göre Harita Görüntüleme

Koordinat bilgileri dışında il, ilçe ve mahalle bilgileri parametre olarak gönderildiğinde, harita, istenilen konumda görüntülenir;

http://apis.devtakip.com/ ?type=address &city=İstanbul &dist=Kadıköy &neigh=Eğitim &way=Poyraz

Özellik Açıklama
city Şehir parametresi (z: 8)
dist İlçe parametresi (z: 10)
neigh Mahalle parametresi (z: 10)
way Sokak parametresi (z: 12)
city'den sonra alt parametreler girilmezse veya bulunamazsa bir üst parametre baz alınır.

Adres Arama Modülüne Göre Harita Görüntüleme

Adres arama modülünü aktif hale getirmek için type parametresine modul yazılması yeterlidir;

http://apis.devtakip.com/?type=modul

Özellik Açıklama
search=modul Harita üzerinde adres arama modülünü çıkartır.

Kayıtları Harita Üzerinde Gösterme

Harita uygulamasını farklı bir web sitesinde kullanabilmek ve koordinat bilgilerini alabilmek için kayıt formunun bulunduğu sayfaya iframe ile eklenir.

Form içerisinde x, y ve z olmak üzere 3 alan eklendiğinde haritada oluşacak koordinat bilgileri bu form içerisine otomatik yazdırılır. Daha sonra bu bilgiler farklı bir veritabanında bulunan tabloya yazdırılabilir. Böylece o kayda ait koordinat bilgileri tutmuş olunur.

http://apis.devtakip.com/ ?xml=apis.devtakip.com/ornek.xml

XML: İçerisinde koordinat bilgilerinin bulunduğu XML dosyasını alıp koordinat bilgilerine göre yerleştirir.

<iframe name="frame" src="http://apis.devtakip.com/?type=modul&marker=drag&send=form" width="800" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>

Örneği görmek için;

http://apis.devtakip.com/ornek.asp

Oluşturulan XML veri kaynağına bağlanıp oluşturulan bir XML sayfası da olabilir. Örneğin;

http://www.abc.com/kayitlar_xml.asp

XML alanları;

http://apis.devtakip.com/ornek.xml

Özellik Açıklama
<data> Yer işaretine tıklandığında gelecek kaydın ismi. Kayıt alanına birden fazla alan eklemek için html içerik ekleyebilirsiniz fakat kayıt alanı için; <![CDATA[ ]]> kullanmalısınız.
<x> x koordinatı
<y> y koordinatı
<icon> Yer işaretinin rengi purple, yellow, blue, white, green, red, black, orange, gray, brown sabit değerleri verilmelidir. icon alanına, belirtilen renkler verilmelidir. İcon alanının amacı, oluşturduğunuz XML dosyasında kayıtları belli gruplar halinde görebilmenizi sağlamaktır. Örneğin bayilerinizi harita üzerinizde göstermek istediğinizde en çok satış yapan bayilerinizi farklı renklerde gösterebilirsiniz.

Bölge Belirleme

Harita üzerinde bölge belirleyebilmek için aşağıda belirtilen API linki kullanılır;

http://apis.devtakip.com/ ?type=xy &x=40.944396 &y=29.112636 &z=9&zone=1 &zx1=41.086158 &zy1=28.98856&za1=40000 &zc1=red &zw1=3

Özellik Açıklama
zone(n) Harita üzerinde kaç tane bölge tanımlanacağını belirtir
zx(n) Tanımlı bölgenin x koordinatını belirtir. Örneğin; zx1
zy(n) Tanımlı bölgenin y koordinatını belirtir. Örneğin; zy2
za(n) Bölgenin genişlik alanını belirtir.
zc(n) Bölge çerçevesinin rengini belirtir (parametre girilmezse renk mavidir, ayrıca #000000 gibi renk kodları 000000 şeklinde girilebilir)
zw(n) Bölge çerçevesinin kalınlığını belirtir (parametre boş geçilebilir boş geçildiğinde değeri 3'tür)

Odak Belirleme

Harita üzerinde odak noktaları belirleyebilmek için aşağıda belirtilen API linki kullanılır;

http://apis.devtakip.com/ ?type=xy &x=40.944396 &y=29.112636&z=9 &focus=1 &fx1=41.086158 &fy1=28.98856 &fa1=40000 &fc1=red &fw1=3

Özellik Açıklama
focus(n) Harita üzerinde kaç tane odak tanımlanacağını belirtir (genelde 1 girilir)
fx(n) Odak noktasının x koordinatını belirtir
fy(n) Odak noktasının y koordinatını belirtir
fc(n) Odak noktasının çizgisinin rengini belirtir (parametre girilmezse renk mavidir, ayrıca #000000 gibi renk kodları 000000 şeklinde girilebilir)
fw(n) Odak noktası çizgisinin kalınlığını belirtir (parametre boş geçilebilir boş geçildiğinde değeri 3'tür)

Bölge ve Odak Noktası İle Hedef Belirleme Örneği

http://apis.devtakip.com/ ?type=xy &x=40.944396 &y=29.112636 &z=9 &zone=4 &zx1=41.086158 &zy1=28.98856 &za1=40000 &zc1=red &zw1=3 &zx2=41.086158 &zy2=28.98856&za2=20000 &zc2=red &zw2=3 &zx3=41.086158 &zy3=28.98856 &za3=7500 &zc3=red &zw3=3 &zx4=41.086158 &zy4=28.98856 &za4=3500 &zc4=red &zw4=3 &focus=1 &fx1=41.086158 &fy1=28.98856 &fc1=red &fw1=3